Eldert Besseling (Actemium): ‘Wat ik tegen collega’s zeg over de VOMI leerlijn Leidinggeven? Ik raad het ze gelijk aan!’

Eldert Besseling rondde binnen drie jaar de gehele leerlijn Leidinggeven (MIM I, II en III) af bij de VOMI Academie. Een traject dat hem – naar eigen zeggen – veel gebracht heeft. Zo’n drie jaar geleden bij Actemium begonnen als meewerkend voorman is Eldert inmiddels voorman met ambities als supervisor en eventueel construction manager.

In het voorjaar van 2020 is Eldert begonnen met MIM I. Op de vraag waarom hij voor MIM I heeft gekozen antwoordt hij: ‘Dit was in overleg met mijn leidinggevende. Ik wilde graag meer handvatten in communicatie krijgen. Mijn leidinggevende adviseerde me om te beginnen met MIM I. Een goed advies! Er wordt de deelnemers een spiegel voorgehouden; je leert daardoor te kijken naar je eigen gedrag. Confronterend, maar erg leerzaam. Zo deed ik eerder veel aannames zonder de feiten te kennen, nu is dat zeker anders. Ik ben daar echt in veranderd, het viel collega’s zelfs op!’

‘Leren met vakgenoten vond ik heel waardevol. Interessant om te horen hoe het bij andere bedrijven gaat, heel leerzaam’

‘Ik ben nu echt meer gesprekspartner’
‘Na MIM I heb ik eind 2021 MIM II gedaan. Ik was inmiddels voorman en houd me nu meer bezig met planningen, zit bij overleggen over een project en heb direct contact met de projectleider. Ik ben nu meer gesprekspartner, maar als een project eenmaal loopt werk ik zelf ook nog mee, hoor! Ik had toen al aangegeven dat ik graag supervisor zou willen worden en MIM II was daarvoor een logische vervolgstap. Tijdens deze training richt je je meer op de beweegredenen en gedragsaspecten van de ander in relatie tot die van jezelf. Heel waardevol om te weten hoe mensen binnen je team verschillend tegen zaken aan kijken! Wanneer je de beweegredenen van de ander kent kun je daar ook weer op anticiperen.’

Vanuit een helikopter kijken naar je project
‘MIM III heb ik nog maar kort geleden afgerond. Ik ben nu ‘manager in de industrie’ nu ik de gehele leerlijn heb afgerond. Ook MIM III was weer een logische stap in mijn ontwikkeling. In eerste instantie had ik twijfels of de training niet te hoog gegrepen zou zijn, maar terugkijkend viel dat reuze mee en ben ik blij dat ik de training gedaan heb. Bepaalde aspecten uit MIM II kwamen kort terug, maar dat was juist fijn voor de beklijving. De bedrijfskundige kant was helemaal nieuw voor mij. Het heeft me de ogen geopend wat ik daar zelf in kan betekenen. Ook de financiële kant vond ik interessant. En, niet te vergeten, ik heb ook geleerd dat je als het ware met een helikopter boven je project moet gaan hangen voor een noodzakelijke overview.’

Klaar voor de volgende stap
Op de vraag of collega’s verschil merken na de afronding van MIM III antwoordt Eldert: ‘Op de werkvloer niet direct, maar ik denk dat mijn leidinggevende het wel merkt in ons contact. Ik vraag meer door, geef statussen door en houd mijn leidinggevende goed op de hoogte. Ik hoop natuurlijk dat dit hem ook opvalt en dat hij ziet dat ik klaar ben voor een volgende stap! Actemium is namelijk een werkgever die open staat voor de doorgroeiwensen van medewerkers. Je moet wel zelf kenbaar maken wat je wil, maar vanaf dat moment ondersteunen ze je op alle vlakken.’

‘Ik raad collega’s de VOMI trainingen gelijk aan! Ik probeer uit te leggen wat ze kunnen verwachten: Bij MIM I kijken naar jezelf en je eigen gedrag met de bekende spiegel; MIM II is meer gericht op het werken in teams. Ik probeer collega’s waarvan ik merk dat ze interesse hebben zeker enthousiast te maken. Ik ben ook coach voor jonge medewerkers: er is een tekort aan mensen en we moeten van onderaf zo snel en goed mogelijk mensen opleiden. Ik probeer daar een bijdrage aan te leveren door ze bij vragen zo goed mogelijk te ondersteunen en een spiegel voor te houden. Waar sta je nu en waar wil je naartoe? Ik probeer ze bewust te maken van de eigen mogelijkheden. In deze tijd van personeelsschaarste extra belangrijk.’