De basis voor een goede projectbeheersing is het inzichtelijk maken van de impact van vertragingen en inefficiënties veroorzaakt door allerlei omstandigheden zoals wijzigingen en meerwerk die de productiviteit negatief beïnvloeden. Hier raken we de dagelijkse uitvoering van een projectteam. Om die reden besteden we tijdens de training naast de vakinhoudelijke onderwerpen ook aandacht aan vaardigheden die van belang zijn voor een optimale samenwerking binnen een team.

Wanneer de impact van vertragingen en inefficiënties tijdens het project inzichtelijk zijn, kunnen deze tijdig en proactief zowel intern als met de klant worden besproken. Vragen die hierbij van belang zijn; Hoe voer ik dat gesprek met de klant? Hoe en met wie bereid ik me daar op voor? Ook deze praktische vragen komen bij deze training aan bod.

Bij de klant komen inzichtelijk maken en bespreken samen. Zij vormen de kern van proactieve projectbeheersing op basis van het Optimalisatiemodel VOMI, leidend tot een betere vorm van samenwerking zowel intern als met de klant.

Bekijk hier de afbeelding van het programma!

Bekijk het programma

Projectbeheersing: Wat is dat?

 • Projectbeheersing: het proces
 • Tijd, Scope en Planning
 • Projectadministratie
 • Samenstelling en werkzaamheden Projectteam
 • Work Breakdown Structure
 • Planning en planningstechnieken
 • Essentie en belang Contract Awareness
 • Introductie praktijkcasus

Communicatie & Contract Awareness 

Communicatie

 • Reflecteren en evalueren
 • Luisteren, doorvragen, samenvatten
 • Communicatiestijlen
 • Inzicht in de motivatie van projectleden
 • Samenwerken in een projectteam
 • Beslissen en niet beslissen (besluitvorming)

Contract Awareness 

 • Contractuele procedure
 • Omgaan met wijzigingen, onvoorziene omstandigheden, vertragingen en claims
 • Inrichting projectadministratie en beheersmaatregelen (GOKIT)
 • Last Minute Contract Analyse (LMCA) toepassen
 • Algemene voorwaarden
 • Benadrukken essentie en belang contract awareness

Projectbewaking -beheersing en – risico’s 

 • Berekenen van productiviteit
 • verdeling van kosten en kostensoorten
 • Earned Value Management
 • Risico’s en bedreigingen
 • Beheersen van wijzigingen
 • Maatregelen om productieverlies te corrigeren
 • Berekenen van productieverliezen
 • Risicomanagement
 • Meer- en minderwerk

Praktijksimulatie 

 • De negen misvattingen van effectiviteit
 • Projectafsluiting
 • Projectevaluatie
 • Werken in projectteams: rollen taken en verantwoordelijkheden
 • Effectiviteit en samenwerkingspatronen binnen het projectteam zien en simuleren
 • Projectspel: Simulatie van het huidige project

Stakeholdermanagement 

 • Vaardigheden om eerder geleerde succesvol bespreekbaar te maken bij de klant
 • Praktijk-rollenspellen
 • Klantrelaties
 • DMU (Decision Making Unit)
 • Verwachtingen managen bij de klant

Resultaat

Inzichtelijk maken

 • Bewaken van kosten door goede WBS als basis voor de uitvoeringsplanning
 • Praktisch inzicht in contract awareness als fundament voor effectieve projectbeheersing
 • Inspelen op projectwijzigingen

Bespreekbar maken

 • Inhoudelijk correct communiceren met interne en externe stakeholders
 • Financieel inzicht in projecten (offerte, kosten raming, marge zowel baseline, actual als forecast (EVM))
 • Managen van projecten met impact op tijd (planning) en geld (kosten en opbrengsten)

©2021 Copyright VOMI Academie BV: Alle rechten voorbehouden.

Startdatum

 


Omgeving Rotterdam

Investering:
Leden: € 2550,-
Niet-leden: € 2950,-

 


Omgeving Groningen / Zwolle 

Investering:
Leden: € 2550,-
Niet-leden: € 2950,-

 


Omgeving Rotterdam

Investering:
Leden: € 2550,-
Niet-leden: € 2950,-

 


Omgeving Rotterdam

Investering:
Leden: € 2550,-
Niet-leden: € 2950,-

Aanmelden

Meer informatie over deze training of opleidingsadvies op maat? Neem contact met ons op!

 

Opleidingsadvies

Denise Mulling
Mail Denise
026 202 05 02

 


Planning & organisatie

Sandy Kolman
Mail Sandy
026 202 05 02