Optimalisatie Projectbeheersing in de industrie

Tweederde van alle projecten in de industrie krijgen te maken met vertragingen en inefficiënties veroorzaakt door allerlei omstandigheden zoals wijzigingen en/of meerwerk die de productiviteit nadelig beïnvloeden. De directe kosten van een wijziging zijn meestal eenvoudig te berekenen. Maar de verstoringen die één of meerdere wijzigingen op de uitvoering van het project veroorzaken zijn moeilijker te kwantificeren.

Door de moeilijk te kwantificeren inefficiënties wordt in de meeste gevallen een claim gemaakt op basis van nacalculatie, omdat dan de echte cijfers bekend zijn. Het probleem van dit soort claims is dat zij vaak moeilijk te verdedigen zijn door het ontbreken van een gedetailleerde onderbouwing.

Deze inefficiënties zijn vertaald naar ‘De negen misvattingen van effectiviteit’ en samengevoegd in het Optimalisatiemodel VOMI waarmee de VOMI een bewustwordingscampagne is gestart.

Klik hier voor de infographic Optimalisatie model VOMI

De VOMI Academie support de implementatie van het Optimalisatiemodel VOMI. Het doel van implementatie is om productieverlies te signaleren en te inventariseren zodat de gevolgen van wijzigingen en/of meerwerk, tijdig en proactief inzichtelijk en bespreekbaar kunnen worden gemaakt met de klant.

De Masterclass Optimalisatiemodel VOMI en Toepassing Optimalisatiemodel bij Projectuitvoering (TOP)

Om hier invulling aan te geven heeft de VOMI Academie naast de bestaande Masterclass,  met de focus op de theoretische bewustwording van productieverlies, een training voor de praktische toepassing van het Optimalisatiemodel VOMI in ontwikkeling.

Deze training is een gevolg van bedrijven die deelgenomen hadden aan de Masterclass, erg enthousiast waren en zich afvroegen; “Hoe vertalen we deze theorie naar de praktijk?”  en “Hoe krijgen we medewerkers in de uitvoering zover dat ze dit model begrijpen en het kunnen toepassen?”.