Interview met Nora van der Bol | ALTRAD SERVICES Benelux

Nora van der Bol

HR-manager |  ALTRAD SERVICES Benelux

Altrad is één van de bedrijven uit de industrie die gebruik maakt van de trainingen uit de leerlijn leidinggeven van de VOMI Academie. Ook is er een speciaal leertraject met veiligheidscursussen ontwikkeld voor het bedrijf. HR-manager Nora van der Bol van Altrad deelt haar ervaringen over de samenwerking.

‘We hebben flinke stappen gezet in de cultuuromslag’

Niet iedereen binnen Altrad stond te springen toen HR-manager Nora van der Bol aankondigde dat alle leidinggevenden een training moesten gaan volgen. “Maar ik ben blij dat we hebben doorgezet, want na de eerste trainingen bij de VOMI Academie was iedereen positief”, vertelt de HR-manager. “Er ontstond al redelijk snel meer betrokkenheid en de bereidheid om te leren werd een stuk groter. Daarmee hebben we flinke stappen gezet in de omslag die we willen maken naar een cultuur van continu leren en ontwikkelen.”

Opleidingen leidinggeven
Voor de opleidingsbehoefte werd een samenwerking aangegaan met de VOMI Academie. Zo’n tweehonderd medewerkers volgden een training uit de leerlijn leidinggeven. Het ging om MIM I (van vakspecialist naar leidinggevende), MIM II (leidinggeven aan teams) en MIM III (bedrijfskundige aspecten van leidinggeven). Naast de MIM-trainingen hebben zo’n honderd medewerkers de veiligheidstrainingen afgerond. Dat is een apart leertraject, speciaal ontwikkeld voor Altrad.

“Voorheen trainden we onze medewerkers alleen op vakinhoudelijke kwaliteiten”, zegt Nora. “Dat is ook heel belangrijk, en verplicht natuurlijk. Maar wij denken dat ook de manier waarop je wordt aangestuurd belangrijk is om goed te functioneren. Dat geeft een gevoel dat je gezien wordt, je erbij hoort en bij iemand terechtkan als er wat is.”

Cultuur
De leidinggevende kwaliteiten die nodig zijn om zo’n cultuur te creëren, heeft niet elke leidinggevende in de industrie. Dat heeft met de cultuur te maken. “Het is een omgeving, waarin mensen in de praktijk worden opgeleid. Als je hier begint, hoef je niks te kunnen, wij leiden je wel op, even gechargeerd gezegd. De goede vakmannen worden vervolgens de leidinggevenden. Want vroeger was het beeld dat een goede vakman ook een goede leidinggevende is. Maar dat is natuurlijk niet zo.”

Daarom ontstond bij Altrad het idee om leidinggevenden beter te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. “Met een sterke focus op houding en gedrag. En nog meer aandacht voor veiligheid. In de branche wordt gevaarlijk werk gedaan. Veiligheid staat al heel lang op nummer 1 bij ons. Alleen wordt de urgentie daarvan op de werkvloer niet altijd ervaren.”

Ondersteuning
Toch was niet iedereen direct enthousiast over het idee om een cursus te volgen. “Dat is ook niet gek. Als je iets al lange tijd op een bepaalde manier doet, zie je niet zo snel het nut van een cursus. Maar we hebben de mensen goed uitgelegd dat het juist bedoeld is om ze te helpen. Om ze handvatten te bieden om het werk makkelijker te maken.”

Na de eerste trainingen was vrijwel iedereen om en werden mensen enthousiast. “De mensen kregen tijdens de training voldoende gelegenheid om hun mening te uiten en de trainer kwam daar later ook op terug met praktische tips. Dat gaf mensen het gevoel dat er iets met hun opmerking gedaan wordt. Ook leerden ze tijdens de MIM-trainingen medewerkers van andere bedrijven kennen, waardoor ze ontdekten dat daar dezelfde soort problemen spelen. Soms lijkt het gras altijd groener bij de buren, maar zo hoorden ze ook verhalen uit andere firma’s.”