Welke impact gaat AI hebben op de industrie?

Regelmatig moet ik mijn mening over Artificial Intelligence (AI) bijstellen. Over het algemeen met het besef dat het sneller gaat en meer impact zal hebben dan tot nu toe werd aangenomen. Maar toch ook regelmatig  met het gevoel dat het, althans voor de industrie, niet zo’n vaart zal lopen. Uiteindelijk denk ik dat we de consequenties nog niet goed kunnen overzien, maar we elkaar wel kunnen stimuleren en helpen bij onze beeldvorming. Vandaar dat ik mijn gedachte deel in de hoop u hiermee te helpen in uw kijk op de zaak. Ik ben óók benieuwd naar uw visie en hoop dat u deze met mij zou willen delen.

Onlangs was ik bij een lezing over AI. Ter illustratie werd ‘live’ in 0,2 seconde het ontwerp van een stoel in de vorm van een courgette gepresenteerd, en een halve seconde later volgde zelfs de gedetailleerde constructietekening. Als je zo iets ziet denk je dat we binnen een paar jaar geen engineers meer nodig hebben.

En laatst las ik zelfs dat er al speelfilms in de maak zijn die voor 80% uit door AI gecreëerde beelden bestaan, geproduceerd in een fractie van de tijd en de kosten. Dat gaat natuurlijk impact hebben op de werkwijze van Hollywood. En als AI in de industrie net zo’n impact heeft, dan is dat een echte gamechanger.

AI in de industrie
De algemene gedachte is ook dat AI veel impact zal hebben op de industrie, maar dat ligt denk ik genuanceerd. Het fysieke deel van het werk (steigers bouwen, hijsen, monteren) zal niet snel worden overgenomen. Wel zal het een impact hebben op ondersteunende processen, zoals engineering, werkvoorbereiding, planning, cost control en inkoopprocessen.

Getriggerd door de courgettestoel ben ik daarom zelf eens gaan kijken in hoeverre AI het serieuze werk al aankan. Op mijn vraag om een catcracker-unit voor een middelgrote raffinaderij te ontwerpen, gaf ChatGPT een teleurstellend antwoord. Verder dan een uitleg van de basic processtappen en wat algemeenheden ging het niet. Op mijn verzoek om voor een ‘piping and instrumentation diagram’ van de catcracker-unit verwees ChatGPT mij zelfs naar een ingenieursbureau!

Toegegeven: van een courgettestoel naar een complete raffinage unit is een grote stap. Maar de reden voor het globale ontwerp van de catcracker-unit is vermoedelijk het feit dat AI data gedreven is. Het razendsnel combineren van alle beschikbare data, wordt gebruikt om het meest waarschijnlijke concept te presenteren. En ik denk dat de hoeveelheid data voor het ontwerp van een catcracker-unit op internet beperkt is.

Data: het nieuwe goud
Daarom ben ik van mening dat de kernactiviteiten van onze sector niet per definitie door AI worden overgenomen. Van ondersteunende werkprocessen is gewoon (nog) te weinig data beschikbaar. Een bijkomend probleem is de waarde van de data die wel op internet staat. Door wie is die gevalideerd? De courgettestoel zou ik nog wel durven bouwen op basis van een AI-ontwerp, maar stel dat de vraag naar het ontwerp van de catcracker-unit wel een piping and instrumentation diagram had opgeleverd, zouden we die dan durven te gebruiken voor de daadwerkelijke bouw?

Kortom, het gaat in de industrie vooral om gevalideerde data. En die data heeft waarde. Ik verwacht daarom niet dat die data zomaar beschikbaar wordt via het internet. Wel zullen bedrijven in toenemende mate AI gebruiken om hun eigen processen te optimaliseren, bijvoorbeeld het inkorten van planningen, minimaliseren van de kosten of om bij inkoopprocessen met goedkopere of sneller leverbare alternatieven te komen.

AI wordt op die manier een krachtige tool, maar de kracht hangt wel erg af van de waarde van de data. En AI zal een rol spelen in het commerciële veld; wie durft het meest op AI te vertrouwen? Ofwel, wie heeft de beste data?

AI en veiligheid: de branche aan zet
Een ander terrein waar AI in mijn ogen een grote rol gaat spelen in onze branche, is veiligheid. Het uitgangspunt daarbij is dat we veiligheidsdata binnen onze branche wel willen en mogen delen.

Eén van de toekomstscenario’s is dat veiligheidsprogramma’s volledig geïndividualiseerd zijn. Op basis van opleiding en werkervaring krijgt een werknemer een persoonlijk programma van online en fysieke opleidingen, die precies de individuele kennishiaten opvullen. En certificaten zijn bijvoorbeeld niet langer voor een vaste periode geldig, maar afhankelijk van iemands werkervaring.

Zulke op maat gemaakte veiligheids- en ontwikkelingsprogramma’s zijn niet alleen beter voor de veiligheid, het is ook goedkoper en het motiveert de medewerker. Dit soort AI-ontwikkelingen vragen afstemming en coördinatie op brancheniveau.  Er zullen immers normen moeten worden opgesteld. Ook is het belangrijk om gezamenlijk een stappenplan te maken en de prioritering te doen.

Wat betekent AI voor HRD?  
Voor de VOMI Academie is een belangrijke vraag wat AI betekent voor de competenties en ontwikkeling van medewerkers. De AI-algoritmes worden steeds complexer. Het is denk ik belangrijk om mensen binnen de organisatie te hebben die deze algoritmes (tot op zekere hoogte) snappen en bijvoorbeeld werkvoorbereiders en planners kunnen ondersteunen bij de interpretatie (begrijpen we nog wat we doen) en implementatie.

De samenhang en interacties tussen de verschillende disciplines wordt groter. Communicatie wordt steeds belangrijker. De functie van een moderne projectmanager zou best wel eens voor het grootste gedeelte kunnen bestaan uit het managen van de communicatie, ervoor zorgen dat iedereen op het juiste tijdstip de juiste informatie heeft. Ik denk dat databeheer en -management steeds belangrijker worden. De meeste organisatie hebben inmiddels wel een ICT-manager, ik voorzie de komst van de Chief Data Officier (CDO).

Verder zijn er natuurlijk veel AI-ontwikkelingen die impact gaan hebben op onze manier van werken, die niet sector specifiek zijn. Denk aan verregaand geautomatiseerd emailverkeer, financieel administratieve functies ed.

Zoals ik aan het begin al schreef: het bovenstaande is slechts mijn (beperkte) visie. Vanuit de VOMI Academie zullen we bijeenkomsten organiseren met managers uit de branche en specialisten om te kijken of we het beeld kunnen concretiseren en scherper kunnen krijgen.

En ik hoor graag uw visie op AI.

 

Geschreven door: Mark Ammerdorffer, mededirecteur van de VOMI Academie